Warsztaty tworzenia obrazów z mchu i porostów

We wtorek 4 grudnia 2018 w Ambasadzie Kreatywności w Chrzanowie odbyły się warsztaty tworzenia obrazów z mchu i porostów. Warsztaty były realizowane w ramach projektu „Odkrywcza jesień” przy wsparciu Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Fio Małopolska Północ. Podczas warsztatów uczestnicy wykonywali kompozycje w ramkach z surowego drewna klejonego o wymiarach 30 cm x 30

Warsztaty kreatywnego pisania z Loseje Poland

W sobotę 1 grudnia w Ambasadzie Kreatywności w Chrzanowie obyły się Warsztaty Kreatywnego Pisania zorganizowane wspólnie z Loesje Poland Warsztaty to zabawa skojarzeniami słownymi i wspólne pisanie krótkich tekstów, z których później wybierane są te najbardziej inspirujące. Rozwijają twórcze wykorzystywanie języka poprzez współdziałanie w grupie. Skłaniają do refleksji nad znaczeniem słów i ich wieloznacznością, uzależnioną