O nas

Kim jesteśmy i dlaczego to robimy?

Jesteśmy grupą przyjaciół którzy, na początku 2018 roku postanowili założyć Stowarzyszenie Cześć. Dzięki dotacji uzyskanej w ramach programu wsparcia powstawania nowych podmiotów ekonomii społecznej z Małopolskiego Ośrodka Wspacia Ekonomii Społecznej udało nam się pozyskać środki na utworzenie Ambasady Kreatywności przy ul. Świętokrzyskiej 4 w Chrzanowie.  Otworzyliśmy ją 1 grudnia 2018 roku.

Chcemy, żeby Ambasada Kreatywności stała się miejscem spotkań dla wszystkich mieszkańców powiatu Chrzanowskiego, którzy chcą działać wspólnie i inspirować innych do działania. Szukamy ludzi z głową pełną pomysłów na ciekawe warsztaty i szkolenia. Mamy przestrzeń do wspólnego uczenia się i poznawania nowych technologii.

Nasza misja

Naszą misją jest inspirowanie do współpracy – tworzenie otwartej przestrzeni do działań i spotkań dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego poprzez stworzenie miejsca, gdzie spotykają się ludzie ich pomysły i idee. Chcemy aktywizować lokalną społeczność i włączać mieszkańców we współtworzenie i działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Pragniemy umożliwić współpracę istniejącym organizacjom pozarządowym między sobą, a także z sektorem prywatnym i publicznym. Stwarzamy warunki do wspólnej wymiany wiedzy i doświadczeń między mieszkańcami a organizacjami społecznymi oraz zapewnić im możliwości rozwoju i powstawania nowych inicjatyw, co umożliwi zwiększenie udziału nas wszystkich w rozwoju lokalnej społeczności.

Jeśli masz pomysł na ciekawe warsztaty i chciałbyś wspólnie z nami tworzyć społeczność Ambasady Kreatywności oraz zrobić coś wspólnie dla rozwoju lokalnej społeczności zapraszamy do kontaktu.