fbpx

Miejsce Aktywności Mieszkańców

O projekcie

Od maja 2019 Stowarzyszenie Cześć we współpracy z Fundacją Biuro Incjatyw Społecznych z Krakowa oraz Urzędem Miasta i Gminy Chrzanów współtworzy Miejsce Aktywności Mieszkańców w Chrzanowie w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasza idea

MAM to nowatorskie podejście do idei centrum społecznościowego. Przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą działać lokalnie i potrzebują do tego przestrzeni. To miejsce współtworzone przez mieszkańców, lokalne organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli jednostek samorządowych.
Centrum społecznościowe to idea funkcjonowania miejsca, które pozwala mieszkańcom na wspólną aktywność społeczną i obywatelską. Na przestrzeni lat, takie ośrodki, wspierają społeczność w rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.
„Organizowanie społecznościowe ma na celu zaangażowanie ludzi do dbania o swoje otoczenie i zabierania głosu w ważnych dla nich kwestiach oraz osiągnięcie długofalowych i trwałych zmian w społeczności. Bez względu na miejsce (osiedle, wieś czy miasto) i temat (zwiększenie liczby pojemników na odpady, remont starego placu zabaw, zablokowanie budowy wieży transmisyjnej czy poprawa połączeń komunikacji publicznej w mieście), pozwala pokazać zwykłym obywatelom, że mogą mieć wpływ na swoje środowisko i być aktywnymi aktorami w przestrzeni publicznej.” – źródło: „Wprowadzanie zmian w społecznościach lokalnych – przewodnik dla organizatorów społecznościowych”, Iwona Nowak

Bazując na doświadczeniach istniejących centrów społecznościowych stworzyliśmy model, który łączy istniejące formy działalności z nowatorskimi elementami współpracy JST, NGO i mieszkańców.

Misja Miejsca Aktywności Mieszkańców

Misją Miejsca Aktywności Mieszkańców w Chrzanowie (MAM Chrzanów) jest stworzenie (formalnej?) otwartej, przyjaznej, dostępnej przestrzeni dla mieszkańców, w celu realizacji ich potrzeb i pomysłów. Mieszkańcy współtworzą to miejsce, korzystają z zasobów MAM, starają się angażować w jego funkcjonowanie i rozwój. 

MAM w swoim działaniu kieruje się wartościami wzajemnego szacunku, tolerancji, akceptacji, dialogu, sprzyjając integracji społecznej.

Aktualności i wydarzenia

Napisz do nas!