fbpx

Przedsiębiorstwo Społeczne – co to właściwie jest?

Przedsiębiorstwo społeczne - Co to właściwie znaczy?

Ambasada Kreatywności jest przedsiębiorstwem społecznym  prowadzonym przez Stowarzyszenie Cześć. Ale co właściwie oznacza termin “Przedsiębiorstwo społeczne”?

Jesteśmy firmą, która ma obowiązki takie same jak każde inne przedsiębiorstwo. Z tą różnicą, że  poza działalnością gospodarczą działamy również społecznie. 

Nasze przedsiębiorstwo nie jest nastawione wyłącznie na zysk, znaczna część przychodów uzyskanych z prowadzenia tej działalności jest przeznaczana na realizację celów statutowych. Nadwyżki zysków są inwestowane w działalność społeczną, najczęściej jest to działanie na rzecz społeczności lokalnej oraz integracja społeczna i zawodowa członków przedsiębiorstwa. 

W przedsiębiorstwie społecznym dużą część osób zatrudnionych stanowią osoby mające trudności w znalezieniu pracy, czyli np. osoby długotrwale bezrobotne, osoby zagrożone ubóstwem, osoby niepełnosprawne, osoby 50+, czy osoby opuszczające zakłady poprawcze lub schroniska dla nieletnich. 

Główne zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego

💡 Przychody otrzymane z prowadzenia działalności gospodarczej nie są dzielone pomiędzy właścicieli i udziałowców.

💡Nadwyżka przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności przeznaczana jest na działania społeczne.

💡Miesięczne wynagrodzenie w takim przedsiębiorstwie nie może przekraczać określonego limitu.

💡W przedsiębiorstwie pracują co najmniej 3 osoby, które są zatrudnione na minimum ¼ etatu,

💡Przedsiębiorstwo zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (min. 30% wszystkich pracowników firmy)

💡Przedsiębiorstwo społeczne jest zarządzane demokratyczne.

Czym zajmuje się przedsiębiorstwo społeczne?

💡Aktywizuje zawodowo i społecznie osoby wykluczone z rynku pracy i życia społecznego,

💡Uczy przedsiębiorczości oraz aktywności na rynku pracy,

💡Pomaga w zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych np. poprzez organizowanie szkoleń zawodowych lub kursów dla osób mających trudności w znalezieniu pracy,

💡Integruje mieszkańców,

💡Angażuje lokalną społeczność do działania oraz aktywnego udziału w życiu społecznym,

💡Oferuje swoje usługi i produkty społeczeństwu,

💡Wspiera rozwój lokalny i lokalne społeczeństwo,

💡Inspiruje innych do pomocy i działania,

💡Angażuje jednostki terytorialne do rozwiązywania lokalnych problemów.

Pamiętajcie, że każda wydana u nas złotówka jest reinwestowana w nasz rozwój i wsparcie naszych pracowników, a także przeznaczana na cele statutowe naszego stowarzyszenia, którymi są między innymi: działania na rzecz wspierania rozwoju chrzanowskiej kultury, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz organizacji pozarządowych
promocja i rozwój nowych technologii.

Chcesz współpracować z nami zapraszamy do kontaktu. Razem możemy mieć wpływ na pozytywną zmianę w naszej lokalnej społeczności – Ty też!

Napisz do nas!