Warsztaty Aktywne Społeczności – Ja i moja tożsamość

11 stycznia 2020r. o godz.9.30 na bezpłatne warsztaty „Jak tworzyć aktywną społeczność?” organizowane w ramach Programu „Active Citizens” przy współpracy British Counsil i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Warsztaty Aktywne Społeczności wspierają zaangażowanie liderek i liderów na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb społecznych, dialog międzykulturowy, lepsze zrozumienie i uczenie się od siebie nawzajem.

W trakcie pierwszej części skupimy się na poznawaniu własnego „JA” w zakresie tożsamości i kultury. Przedstawimy podstawowe cele oraz plan warsztatów „Aktywnej Społeczności” (5 spotkań w terminie styczeń- marzec 2020).

Program warsztatów oferuje wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do identyfikacji tych potrzeb i podejmowania działań na rzecz ich zaspokojenia, angażowania i sieciowania społeczności lokalnych w osiąganiu wspólnych celów oraz elementów procesu facylitacji. Program pomaga rozwijać umiejętności planowania i realizacji inicjatyw społecznych w formie projektów budujących lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

Osoby, które ukończą 5 etapów warsztatów, będą mogły wziąć udział we wspólnym projekcie na rzecz społeczności lokalnej.

Głównymi adresatkami i adresatami programu są osoby i instytucje aktywne lokalnie, pracujące z różnymi społecznościami na rzecz poprawy jakości życia ludzi w swojej społeczności. To ludzie cieszący się szacunkiem i zaufaniem, działający niezależnie w ramach organizacji społeczeństwa obywatelskiego: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, seniorami, grupy wyznaniowe, osoby aktywne politycznie, itp.

Gdzie?

Miejsce Aktywności Mieszkańców 32-500 Chrzanów, ul. Świętokrzyska 4 (siedziba „Ambasady Kreatywności” – dogodne wejście od ul. Dobczyckiej naprzeciwko salonu).

Kiedy?

Termin: 11 stycznia 2020r. o godz.9.30 – 13.30

Zapisy do 9 stycznia 2020r. przez formularz zgłoszeniowy 

Ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy serdecznie.

Osoby reprezentujące społeczności lokalne, które chcą wziąć udział w warsztatach powinny:

  • wykazywać się zrozumieniem lokalnej kultury i tożsamości
  • posiadać sieć powiązań (np. społecznych, zawodowych, religijnych)
  • być zainteresowane uczeniem się i poszerzaniem swoich horyzontów
  • posiadać dobre umiejętności komunikacyjne
  • wykazywać się uczciwością i poczuciem sprawiedliwości społecznej

 

 

Napisz komentarz