W sobotę 1 grudnia w Ambasadzie Kreatywności w Chrzanowie obyły się Warsztaty Kreatywnego Pisania zorganizowane wspólnie z Loesje Poland

Warsztaty to zabawa skojarzeniami słownymi i wspólne pisanie krótkich tekstów, z których później wybierane są te najbardziej inspirujące. Rozwijają twórcze wykorzystywanie języka poprzez współdziałanie w grupie. Skłaniają do refleksji nad znaczeniem słów i ich wieloznacznością, uzależnioną od kontekstu wypowiedzi. Kreatywne pisanie Loesje pobudza twórcze myślenie, inspiruje do zabawy schematami językowymi i wyrażania swoich myśli w postaci krótkich, niekonwencjonalnych haseł.Po warsztatach wstępnych teksty wracają na warsztaty redakcji końcowej. By później wspólnie stworzyć nowo serię czarno białych plakatów podpisanych imieniem Loesje.

Loesje [czyt. luszje], czyli po polsku Lusia. To imię młodej Holenderki, które od ponad 30 lat gości na czarno-białych plakatach z inspirującymi hasłami.
Loesje to również grupa ludzi działających na całym świecie na rzecz kreatywności, wolności słowa, aktywizmu społecznego. Prowadzą warsztaty kreatywnego pisania, podczas których powstają plakaty w różnych językach, a także twórcze akcje w przestrzeni miejskiej. Więcej informacji o Loesje znajdziecie na: www.loesje.pl i www.loesje.org

Warsztaty odbyły się w ramach projektu projektu „Odkrywcza jesień” dzięki wsparciu Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Małopolski Zachoodniej jak również FIO Małopolska Lokalnie Północ. Dziękujemy Bartkowi, który poprowadził warsztaty. Wszystkim uczestnikom bardzo się podobało i mamy nadzieję, że Loesje jeszcze do nas wróci.

Dodaj komentarz