W imieniu stowarzyszenia Cześć prowadzącego przedsiębiorstwo społeczne Ambasada Kreatywności oraz współtworzącego Miejsce Aktywności Mieszkańców w Chrzanowie zachęcamy wszystkich mieszkańców Małopolski Zachodniej (którzy ukończyli 16 lat) do oddania głosu na nasz projekt w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego (BO Małopolska).

Nasz projekt „Małopolska Działa Społecznie” jest oznaczony numerem zadania: MZA 14 MAŁOPOLSKA DZIAŁA SPOŁECZNIE (MZ).

Projekt kierujemy do mieszkańców, stowarzyszeń, fundacji oraz grup nieformalnych z terenu Małopolski Zachodniej. Założeniem projektu jest ułatwienie zaangażowania mieszkańców w  rozwój organizacji obywatelskich i lokalnej społeczności.

Dzięki działaniom przyjętym w projekcie członkowie stowarzyszeń i fundacji w łatwiejszym uporaniu się z wyzwaniami, które napotykają, np. w pozyskiwaniu funduszy, rozliczaniu się z urzędami, prawidłowym prowadzeniem prawnych i księgowych spraw swoich organizacji, a także w sprawnej organizacją swoich działań. 

Jak również aktywiści i członkowie różnych organizacji  obywatelskich i grup nieformalnych, a także mieszkańcy i mieszkanki Małopolski Zachodniej będą mogli dowiedzieć się więcej o tym, jak brać sprawy swoich społeczności w swoje ręce oraz jak skutecznie współtworzyć samorząd lokalny. We wszystkich działaniach przewidujemy udział partnerów lokalnych innych stowarzyszeń i fundacji z terenu Małopolski Zachodniej. Będzie to sprzyjało rozwojowi trzeciego sektora w tym regionie oraz wzmacniało sieciowanie pomiędzy organizacjami.

 W ramach projektu zostaną zrealizowane m.in.:

  • Spotkania inspiracyjne i wsparcie grup nieformalnych w animacji lokalnej społeczności,
  • Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla przedstawicieli organizacji obywatelskich dotyczące między innymi tematów takich jak:  finansowanie działań NGO, zagadnień formalno-prawnych o księgowości, współpracy ponadnarodowej, wolontariatu, zarządzania zespołem, nowych technologii w NGO i promocji działań społecznych.
  • Spotkania sieciujące służące wymianie doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi.

 Głos na nasz projekt można oddać tylko raz na stronie internetowej https://www.bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie

(uzupełnij swoje dane: PESEL, Imię i Nazwisko oraz adres email i wskaż obszar zamieszkania) następnie z listy projektów dla Małopolski Zachodniej wybierz zadanie: 14 MAŁOPOLSKA DZIAŁA SPOŁECZNIE (MZ).

 oraz poprzez wypełnienie formularza w następujących instytucjach:

  •  Agenda zamiejscowa UMWM, Oświęcim ul. Jędrzeja Śniadeckiego 21;
  •  Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1;
  • Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23;
  • Urząd Miejski w Chrzanowie, al. Henryka 20.

Prosimy o głos w obszarze subregion Małopolska Zachodnia na zadanie: MZA 14 MAŁOPOLSKA DZIAŁA SPOŁECZNIE (MZ).

Będziemy ogromnie wdzięczni za przekazanie dalej tej informacji i zachęcenie do głosowania zaprzyjaźnione organizacje, stowarzyszenia i fundacje z terenu Małopolski Zachodniej oraz powiatów chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i olkuskiego. Można dołączyć do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/2398324530486379/

Zadanie zgłoszone jest jako otwarty konkurs dla organizacji pozarządowej z terenu Małopolski Zachodniej. Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami naszego projektu oraz ewentualną współpracą z naszym stowarzyszeniem. Zapraszamy do kontaktu pod numerem 502420804.

Dodaj komentarz